WENUSS PJ 11 SAMOLOT

Urządzenie rekreacyjne pozwalające na rozwijanie wyobraźni starszych i młodszych dzieci.

Przedział wiekowy:

36-6

Opis:

  • podest „ Skrzydła” h = 45 cm ,
  • podest „Pokład” h = 60 cm ,
  • zjeżdżalnia ,
  • 2 x balkoniki ,
  • 2 x okna „Bulaje” ,
  • ławeczka ,
  • 2 x tablica do rysowania ,